Získej status "OVEŘENÉHO PRODEJCE" = více objednávek a topování za 1900 Kč. Více info ZDE >>>

Prodávající

Za každou službu nebo produkt, kterou úspěšně prodáš a i doručíš kupujícímu, ti přibyde kredit (peníze) dle levelu prodejce ve výši 85% - 88% z hodnoty prodeje, z částky uvedené v inzerátu. Čili provize z každé objednávky je dle levelu prodejce 15% - 12% pro jaudelam.cz. Registrace, jakož i přidávání inzerátů je ZDARMA. Jaudelam.cz není plátcem DPH, a proto se odměna pro prodávající, kteří jsou plátci DPH, nebude navyšovat o částku DPH.

Kupující platí za služby jaudelam.cz vždy předem. A peníze jsou v úschově jaudelam.cz až do úspěšného dodání služby/produktu.

Je zakázáno provádět jakoukoliv práci bez aktivní objednávky od kupujícího, prostřednictvím krátkých zpráv na jaudelam.cz. Pokud prodávající začne pracovat na základě podnětu z krátkých zpráv bez aktivní objednávky, jaudelam.cz nenese žádnou odpovědnost za finanční újmu vzniklou z neuhrazené objednávky kupujícím. Zprávy slouží výhradně ke komunikaci a vysvětlení detailů jako je např. dodání příkladů prací, vzorků prací, zaslání portfolia grafik apod. Zneužití a nedodržení podmínek má za následek zablokování konta pro prodávajícího i pro kupujícího.

Jaudelam.cz doručí platbu prodávajícímu až tehdy, když je služba kompletní.

Pokud je objednávka na sluzbu zrušena (z jakýchkoliv důvodů), pozdní doručení, nespokojenost s kvalitou služby, neschopnost dodání služby, finanční odměna nebude připsána na konto prodávajícího.

Prodávající je hodnocen na základě toho, jaké služby poskytuje v tzv. Ratingu (hvězdičky). Pokud máš negativní rating (např. pozdní dodání, nekompletní apod.) budeš mít pravděpodobně negativní hodnocení.

Proces objednávky

Kupující si vybere a objedná službu (nebo produkt), v pokladně si vybere způsob platby a dokončí objednávku. Je možné využít možnost platby bankovním převodem, platbu platební kartou (nad částku 100 Kč), Tatra pay a PayPal. Jelikož objednávka se aktivuje až po úspěšném zrealizování platby, vyberte si vhodný způsob platby podle toho, kdy (jak rychle) chcete mít objednávku aktivní. Platba kartou, PayPal, Tatra pay aktivují objednávku okamžitě. Bankovní převod aktivuje objednávku až v momentě připsání financí na účet jaudelam.cz.

Po dokončení objednávky odešle stránka automaticky email na emailovou adresu, kterou jste zadali. Kupujícímu odešle potvrzení o nákupu s fakturou a prodávajícímu notifikaci o nové objednávce. V případě platby bankovním převodem dostane prodávající notifikaci o nové objednávce, až když budou připsány peníze na naše bankovní konto.

Prodávající musí při realizaci objednávky dodržet podmínky, které si sám stanovil v inzerátu, např. lhůty pro dodání služby apod. Pokud tak neučiní, má kupující právo zrušit objednávku.

Pokud chce prodávající dodat inzerát z kategorie služby, učiní tak přímo v objednávce kliknutím na tlačítko "Doručit objednávku". V případě doručení fyzických produktů z kategorie produkty, klikne prodávající na tlačítko "Doručit objednávku" až v momentě, kdy byl samotný produkt (výrobek) fyzicky odeslán poštou (doporučujeme posílat doporučeně a ponechat si doklad o odeslání).

Po kliknutí na "Doručit objednávku" má kupující 72 hodin na to, aby vyjádřil svůj souhlas nebo nesouhlas s dodanou službou (produktem). V případě, že souhlasí s výsledkem, klikne přímo v objednávce na "Ano" a zanechá prodávajícímu své hodnocení. V případě, že kupující není spokojen (nesouhlasí), klikne na odkaz "Ne" přímo v objednávce a zároveň napíše prodávajícímu své připomínky, které chce zapracovat (dokončit). Pokud chce prodávající znovu doručit již upravenou objednávku, klikne znovu na "Doručit objednávku". Tento proces je možné opakovat.

Prodávající i Kupující mají oba právo zrušit objednávku. Pokud prodávající zruší objednávku bez adekvátního důvodu, získá tak negativní hodnocení.

Kupující má právo zrušit objednávku, pokud nebyly dodrženy inzerované podmínky služby (produktu) popsané v textu inzerátu.

Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv, pokud mu ještě nebyl dodán ŽÁDNÝ výsledek práce od prodávajícího, avšak negativně to ovlivňuje jeho hodnocení. Kupující se stává majitelem vlastnických práv k výsledku služby až po jejím samotném schválení. Jako doklad mu slouží faktura, která je zároveň i dokladem o koupi.

Pravidla přidávání inzerátů

Inzeráty musí být konkrétní a přesné, jinak nebudou schváleny. Prodávající by měl prodávat konkrétní službu (produkt). Pokud existují jeho variace nebo obměny, které znamenají jinou cenu, než je nabízena, přidejte si více inzerátů. Zvýší Vám to šance na prodej služeb.

Inzeráty, které obsahují kontaktní údaje, ať už v textu nebo ve fotografiích a profilech, nebudou schváleny.

Jaudelam.cz si vyhrazuje právo na drobné změny v inzerátech, které přispějí k jejich rychlému schválení, jako např. vymazání kontaktních údajů, zařazení do správné kategorie apod.

K cenám služeb a produktů nakupovaných na jaudelam.cz je účtován administrativní poplatek. Administrativní poplatek zaplatí kupující při nákupu služeb v nákupním košíku.
Výška a způsob výpočtu administrativního poplatku:
Pokud je celková suma nákupu služeb nižší nebo rovná 400 Kč, suma účtovaného administrativního poplatku je 25 Kč.
Pokud je celková suma nákupu služeb vyšší než 400 Kč suma poplatku se rovná 5% z celkové sumy objednávky, ale maximálně 400 Kč bez ohledu na celkovou sumu nakupovaných služeb. Administrativní poplatek je jednorázový, v případě nedodání resp. zrušení služby nevratný. Pokud je objednávka zrušená a kredit je použitý na další nákup, poplatek se na daný nákup neúčtuje. Pokud se použije výdělek na nákup, administrativní poplatek se na daný nákup neúčtuje.

Aby bylo využívání služeb na jaudelam.cz bezpečné a příjemné, vyžadujeme od inzerentů kromě dodržování platných zákonů a předpisů, dodržování zásad Google AdWords. Pokud narazíme na inzeráty, které tyto zásady porušují, budou bohužel zamítnuty, nebudou zveřejněny. Jsou to například produkty nebo služby typu - oklamání různých testů, psaní prací za někoho jiného, prodej padělaných aktivit prodávajících ve formě neplatných kliknutí, recenzí nebo doporučení.

Když nechceš mít problém

Je zakázáno provozovat na Jaudelam duplicitně vytvořené užívatelské konto. V případe, že uživatel bude provozovat 2 konta, bude později vytvořené konto deaktivováno.

Registrací na Jaudelam.cz je automaticky vytvořeno konto pro uživatele na všech jazykových mutacích naše webstránky, pod rovnakým emailem. Mutace jsou jaspravim.sk a jomido.at. Tím sa zamezuje duplicitní registraci. Uživatel pri registraci dává souhlas k dané registraci na jazykových mutacích.

Identita prodávajícího i kupujícího je anonymní. Na ochranu jak prodávajícího, tak kupujícího není dovoleno požadovat emailové adresy, skype / icq kontakty, externí webstránky nebo jakékoli další kontaktní údaje ve zprávách, kontaktech, inzerátech a fotografiích a ani žádným jiným způsobem.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, informace a výměna souborů musí být realizována výhradně přes portál jaudelam.cz. Služí k tomu krátké zprávy. Jaudelam.cz má přístup ke komunikaci na základě souhlasu, aby jeho krátké zprávy na jaudelam byly odesílány poskytovateli jako adresátovy za účelem kontroly jejich obsahu a kontroly souladu s obchodními podmínkami, s tímto uživatel souhlasí. Jen tak dokážeme garantovat bezpečnost jak pro prodávajícího tak kupujícího.

Publikování nebo propagování pornografického materiálu, ilegálních činností, hrubých, drzých, nemorálních a nevhodných služeb, využívání portálu na nevhodnou propagaci je striktně zakázáno. Pokud prodávající a kupující poruší tyto zákazy, bude mít zablokovaný účet navždy.

Dodání práce a komunikace

Každý uživatel je zodpovědný sám za přenos dokumentů, za jejich scanování proti virům nebo malware. Jaudelam.cz nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným užíváním stránky, jejího obsahu nebo škody způsobené přenosem dat.

Prodávající musí dodat kompletní soubory.

Jakmile je služba (produkt) prodávajícím doručena, kupující má 3 dny na odpověď. Po této lhůtě bude automaticky objednávka označena jako vyřízena.

Výběr odměny (výdělku) za dodané služby nebo produkty

Pro vyzvednutí výdělku z portálu jaudelam.cz je třeba vyplnit požadavek na výběr výdělků ZDE. Peníze budou převedeny pouze uživatelům s kompletně vyplněnými všemi údaji v profilu! Povinné ůdaje pro vyplacení výdělků jsou Jméno a příjmení, ulice a číslo domu, PSC a město, datum narození. Po ověření emailu, který Vám přijde automaticky po požádání o výběr výdělků, budou peníze odeslány do 48 pracovních hodin. Peníze je možné převést bankovním převodem nebo přes PayPal účet. Zřízení aktivního PayPal účtu je bezplatný a jednoduchý proces. Prosím přesvědč se o tom, že tvůj účet PayPal může přijímat platby. Poplatky za převod v rámci CZ a SK jsou zdarma. Mezinárodní platby budou spoplatněny podle aktuálního sadzebníku Fio banky, a.s. Aktuálně sumou 200 Kč, ktorá bude odečtena ze sumy převáděného výdělku.

Výdělky jsou vypláceny až po ukončení prověřovací a zabezpečovací lhůty, která je 14 dnů ode dne schválení služby prodávajícím. Tato lhůta se zkracuje po dosažení vyšších levelů prodejců ze 14 až na 3 dny, v závislosti na dosaženém levelu prodejce.

Provize za inzertní služby z každé objednávky je závislá od dosaženého levelu prodejce a od splnění minimálního obratu a to následovně:

* Prodejce bez levelu = základní 15% provize
* Level "Kvalitní prodejce" = základní 15% provize
* Level "Profi prodejce" a splněná podmínka minimálního obratu  10000 Kč (brutto) za posledních 12 kalendářních měsíců = 13% provize (pokud není splněna podmínka obratu, tak je výška provize 15%)
* Level "Mistr prodejce" a splněná podmínka minimálního obratu  25000 Kč (brutto) za posledních 12 měsíců = 12% provize (pokud není splněna podmínka obratu, tak provize je v snížené výšce 13%).

Provize pro jaudelam.cz se účtuje procentem ze sumy inzerované na jaudelam.cz a jejího násobku zaplaceného Kupujícím. Na tuto sumu vystaví jaudelam.cz fakturu, kterou si můžeš vytisknout na konci měsíce ve svém profilu na podstránce „Moje prodeje“. Tam při každé objednávce je možnost vytisknout provizní fakturu, která je dokladem o provizi jaudelam.cz za inzertní služby. Jako doklad o prodeji služby na jaudelam.cz ti slouží faktura, kterou jsme vystavili tvým jménem. Tuto fakturu si Prodejce může vytisknout ve svém profilu na podstránce „Moje prodeje“ pod odkazem „Stáhnout doklad“.

Zároveň tě chceme upozornit, že tvůj level nemáš automaticky navždy, může se stát, že přidáním byť jen jednoho negativního hodnocení se ti celkové hodnocení sníží, případně si vypneš inzeráty, nebudeš mít žádný aktivní inzerát, opět se tvé hodnocení sníží a rovněž se sníží tvůj level, případně o něj přijdeš. Tvůj level se může snížit např. nevhodným chováním, nekomunikací s kupujícím, nedodržováním termínů objednávek, nekalým chováním. Proto si svůj dosažený level važ a chraň.

Topování inzerátů – víc zobrazení = víc objednávek = vyšší výdělek

PLACENÉ TOPOVÁNÍ Pokud chceš oslovit více lidí, máš možnost využít placenou službu Jáudělám a topovat svůj inzerát. Topování inzerátu znamená jeho placenou propagaci a pozici na hlavní/domovské stránce v rotaci podle počtu topovaných inzerátů. Přičemž prostor je rozdělený mezi všechny inzeráty. Znamená to také, že daný inzerát bude na prvních pozicích ve své kategorii, do které jsi ho zařadil. Což je hlavní výhodou a také rozdílem mezi placeným topováním/propagací a neplaceným, tzn. v počtu získaných bodů.

Vybereš si konkrétní inzerát, který chceš topovat a počet dní, během kterých bude tento inzerát topovaný. Po odeslání kliknutím na tlačítko „Topovat inzerát“ ti přijde e-mail „Přijetí žádosti o topování“ s instrukcemi k platbě.

Můžeš si vybrat délku topování na 7 dní, 14 dní nebo 30 dní.

Ceny topování inzerátů se odvíjejí od počtu dní, během kterých bude inzerát topovaný, následovně:

 • - 7 dní topování 69 Kč
 • - 14 dní topování 139 Kč
 • - 30 dní topování 189 Kč

Další informace o topování najdete také zde.

Platit můžeš svými výdělky připsanými na kontě (kreditem, který se zobrazuje také na horní liště tvého konta), platební kartou nebo PayPal. Čím delší dobu topování zvolíš, tím vyšší sleva a větší úspora.

NEPLACENÉ TOPOVÁNÍ – ZA BODY V případě získání dostatečného počtu bodů (za splnění úkolů), může si Prodejce vybrat svoji odměn utak, že za 200 bodů dostane vybraný inzerát Prodejce na 5 dní ikonu NEJ – hvězdičku. Hvězdička se zobrazuje v inzerátu označením ikona hvězdička. Takovýto inzerát ale není na prvních pozicích v kategorii, do které ho Prodejce zařadil a nedostane se na domovskou stránku mezi topované inzeráty.

Zvýraznění inzerátů není jen placenou službou, ale i odměnou, kterou Jáudělám.cz poskytuje prodávajícím za jejich aktivní činonst na jaudelam.cz formou získaných bodů.

Prodávajícím poskytujeme body za splnění následujících úkolů:

 • - přidání inzerátu 3 body
 • - sdílení inzerátu na sociální síti 10 bodů
 • - pozvání přítele na jaudelam.cz 10 bodů
 • - vyplnění profilu 10 bodů
 • - objednání inzerátu od jiného Prodávajícího 15 bodů
 • - úspěšné dodání obsahu inzerátu 20 bodů

V případě získání dostatečného počtu bodů, si může Prodejce vybrat odměnu tak, že za 200 bodů dostane vybraný inzerát Prodejce na 5 dní ikonu NEJ – hvězdičku.

Dodatečná služba „Pomoc s výběrem“ zajistí výběr 4 až 5 vhodných dodavatelů podle specifikace a detailů v inzerátu. Doporučení přijdou formou emailové zprávy, která bude obsahovat odkazy na vhodné inzeráty s odkazem na vhodného dodavatele, kterého jsme před tím oslovili přímo z jaudelam.cz. Email bude doručený do 2 pracovních dní od zaplacení a aktivování služby. Pracovníci zákaznického servisu vyberou a doporučí prodejce podle specifik zadaného inzerátu. Ujisti se proto, že obsahuje co nejvíce informací, abys dostal vhodný výběr. Tato služba je jednorázová a nevratná, protože dané doporučení nelze vrátit. Započítej si do času také čas na platbu, pokud nebyla služba uhrazená platbou s okamžitou platností (např. platební kartou, PayPal). Cena služby je 12 Kč s DPH.

Kupující

Služby a produkty se po objednání mohou uhradit bankovním převodem, zaplacením debetní nebo kreditní kartou, nebo pomocí Paypal.

Jakmile dojde k potvrzení platby, bude vytvořená objednávka aktivována a odeslaná prodávajícímu. Před uhrazením nemá prodávající informaci o objednávce.

Je zakázáno zadávat práci prodávajícímu prostřednictvím krátkých zpráv na jaudelam.cz. Porušení tohoto pravidla bude mít za následek zrušení vašeho konta. Prostřednictvím krátkých zpráv je možné žádat od prodávajícího doručení vzorků práce, příkladů práce, portfolia grafických a jiných prací pro prokázání zkušeností a domluvení objednávky.

Kvůli ochraně kupujícího není dovoleno požadovat emailovou adresu prodávajícího, telefonický kontakt/icq nebo jakékoli jiné osobní údaje.

V případě výměny kontaktních údajů mezi kupujícím a prodávajícím, jaudelam.cz nebude garantovat dodržení podmínek prodávaných služeb (produktů), jako např. obsah, čas dodání apod. Jaudelam.cz nenese v tomto případě žádnou finanční odpovědnost, kterou může taková výměna kontaktů způsobit kupujícímu nebo prodávajícímu.

Je zakázáno nabízet jakékoliv jiné formy úhrad než ty, které nabízí platforma jaudelam.cz

Je zakázáno platit za služby (produkty) prodávajícímu přímo na jeho PayPal účet. Pokud jsi byl požádán použít alternativní formu úhrady, prosím informuj o tom obratem okamžitě tady.

Pokud dojde ke porušení některé z výše uvedené podmínek, tvůj účet bude okamžitě zablokován.

V případě jakýchkoliv problémů, vždy se pokuste přímo o dohodu mezi prodávajícím a kupujícím. Pro případnou další asistenci je možné kontaktovat přímo zákaznický servis ZDE.

Zrušení objednávky (pokud je relevantní), může být provedeno pouze prostřednictvím našeho zákaznického servisu, a to maximálně do 10 dnů od ukončení a předání služby (produktu). Žádosti doručené po tomto termínu budou zrušeny.

Kredit na tvém kontě můžeš použít buď na platbu za služby nebo produkty (v pokladně je třeba vybrat způsob platby – „Platba kreditem“), nebo jej vybrat – poslat na svůj bankovní účet. Minimální hodnota pro výběr z jaudelam.cz konta je 100 CZK. Jaudelam.cz nevrací platby za zrušené objednávky v sumě nižší než 100 CZK kupujícímu přímo na Účet, Platební Kartu nebo PayPal. Prostředky za vratky jsou kreditované přímo na konto kupujícího a mohou být využity na jakékoliv další nákupy na jaudelam.cz V případě vratek vyšších než 100 CZK použijte stejný postup jako při výběru výdělků.

Dodání služeb nebo produktů

Některé služby vyžadují fyzické dodání resp. doručení (např. umění, výrobky, sběratelské předměty apod.). Pro tento typ služeb (produktů) se prodávající může rozhodnout připojit k ceně služby cenu za dopravu. Prodávající se může rozhodnout uvést cenu za doručení na místní trh (Česko) nebo mezinárodní trh (zahraničí).

Důležité upozornění

Pokud je nutné doručit službu (produkt) prostřednictvím třetí strany např. poštou, prodávající může požádat kupujícího o dodání jeho plné doručovací adresy. Pak je prodávající povinen zajistit způsob doručení zboží. Jaudelam.cz nenese žádnou odpovědnost za podmínky doručení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím. Jaudelam.cz rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za případné porušení a znehodnocení, pozdní dodání transportovaných služeb (produktů), nebo nedoručení produktu vůbec.

Porušení VOP

Nedodržení a neakceptování všeobecných obchodních podmínek Jaudelam.cz může vést k okamžitému zablokování účtu prodávajícího nebo kupujícího.

V případě zablokovaného účtu si Prodávající mohou vyzvednout své odměny z dodaných služeb (produktů) a to v rozmezí 45 - 90 dní, v závislosti na tom, jaký byl důvod zablokování účtu.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte náš zákaznický servis na jaudelam.cz a to vyplněním kontaktního formuláře na stránce Kontakt.

Je zakázáno zadávat a vykonávat práci prostřednictvím krátkých zpráv na jaudelam.cz. Porušení tohoto pravidla bude mít za následek zrušení účtu prodávajícího nebo kupujícího. Je možné žádat o doručení vzorků práce, příkladů práce, portfolia grafických a jiných prací na prokázání zkušeností a domluvení objednávky. Při dodání práce bez aktivní objednávky, nenese jaudelam.cz žádnou odpovědnost způsobené ztráty a škody.

V případě jakýchkoliv nejasností si Jaudelam.cz vyhrazuje právo zadržet nebo zablokovat účet prodávajícího nebo kupujícího. V tomto čase prodávající ani kupující nemůže využívat jaudelam.cz na nákup nebo prodej služeb (produktů).

Jaudelam.cz si vyhrazuje právo občas doplnit Všeobecné obchodní podmínky, proto doporučujeme si tuto sekci občas prohlédnout.

V případě, že dojde ke změně Všeobecných obchodních podmínek, prodávající i kupující akceptuje nové upravené podmínky užívání.

Spory

Jaudelam.cz upřednostňuje řešení všech vzniklých sporů přímo mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud z jakýchkoliv důvodů tato iniciativa selže, obě strany mohou kontaktovat přímo zákaznický servis jaudelam.cz. Při řešení sporů má jaudelam.cz poslední slovo.

Jaudelam.cz nenahrazuje platby za zrušené objednávky v částce nižší než 5 Kč kupujícímu přímo na Účet, platební kartu nebo PayPal. Prostředky za vratky jsou vráceny přímo na konto kupujícího a mohou být využity na jakékoli další nákupy na jaudelam.cz. V případě vratek vyšších než 5 Kč použijte stejný postup jako při výběru výdělků.

Ochrana duševního vlastnictví a další omezení

Pokud v jednotlivých podmínkách a popisu konkrétní služby (produktu) není uvedeno jinak, stává se kupující právoplatným vlastníkem a nabývá veškerá intelektuální práva doručením (dodáním) zaplacené služby (produktu). Za předpokladu, že všechna práva prodávajícího byla splněna, nákupní proces a proces dodání proběhl v pořádku.

Stránka jaudelam.cz obsahuje uživatelsky generovaný obsah, například obrázky, fotografie, videa a další audiovizuální materiály (dále jen "uživatelský obsah"). Jaudelam.cz nekontroluje uživatelský obsah na porušení autorských práv, ochranných známek ani značek. Pokud najdete podobný obsah na stránce jaudelam.cz, bude tento po oznámení stažen z webstránky. Kupující a prodávající nesou právní odpovědnost za fotografie, video materiály a jiné audiovizuální materiály použité při zadání inzerátu na jaudelam.cz. Kopírování textů a obrázků je trestné podle příslušných právních norem České republiky. Při nahrávání fotografií musí mít uživatel jaudelam.cz všechna práva k danému obrázku, videu nebo jinému audiovizuálnímu materiálu použitému při přidání inzerátu nebo prodanému jako službu nebo produktu kupujícímu. Jaudelam.cz si vyhrazuje právo použít všechny audiovizuální materiály zveřejněné v inzerátech na propagaci a marketingové účely jaudelam.cz a jejích inzerentů, bez nároku na úplatu inzerujících.

Jaudelam.cz politika ochrany

V rámci jaudelam.cz jsou informace o uživatelích vždy soukromé a bezpečné. Naši uživatelé si mohou vybrat, zda chtějí zůstat v anonymitě (jak v případě kupujícího, tak i v případě prodávajícího) nebo své údaje publikovat. Inzeráty nemohou obsahovat jakýkoli formát kontaktního údaje nebo vzkazu, který může být spojen s uživatelem. To zahrnuje i uživatelské jméno. Uživatelské jméno nemůže obsahovat názvy firem nebo institucí, kontakty nebo jiné formy kontaktů na právnické nebo fyzické osoby.

Jedna fyzická/právnická osoba může mít na jaudelam.cz jen jedno uživatelské konto. V případě zjištění duplicitních kont, budou později aktivována konta zablokována administrátorem.

Kupující i prodávající mají právo zrušit objednávky, které nebyly doručeny včas, doručení neproběhlo úspěšně, nebo nebyly doručeny vůbec.

Jaudelam.cz udělá vše proto, aby ochránilo prodávající před zneužitím. Toto zahrnuje i neoprávněné nebo úmyslné poškození. Investujeme hodně námahy a času do prověřování jak kupujících i prodávajících, abychom vyřadili všechny ty, kteří vedou nekalou soutěž.

Jaudelam.cz zajišťuje zákaznický servis tak, abychom Vám pomohli s otázkami, objednávkami a vyřešili problémy se stránkou. Náš tým nonstop monitoruje stránku, abychom zajistili pravidelné čištění od spammerů nebo nevhodných inzerátů.

O cookies

Pro optimalizaci webové stránky používáme cookies. Prohlížením stránky nebo zavřením tohoto okna souhlasíte s naší politikou používání těchto souborů.

Při používání webové stránky společnosti GAMI5 CZ s. r. o. nezaznamenáváme žádné informace, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat.

Veškeré informace jsou anonymní. Váš pohyb po stránce zaznamenáváme jen proto, abychom si vytvořili lepší přehled o tom, jak se naše stránka využívá a vylepšili její obsah a funkčnost. Zmíněné informace získáváme pomocí souborů nazývaného cookies.

Soubor cookie je textový soubor, který Vašemu prohlížeči zašle naše webová stránka. Váš prohlížeč pak soubor uloží ve Vašem počítači, telefonu nebo jiném zařízení, přes které jste připojeni k internetu.

Při první návštěvě webové stránky společnosti GAMI5 CZ s. r. o. Vás požádáme o přijetí souborů cookies. Doporučujeme cookies z našich stránek přijmout. Pomohou nám totiž zpříjemnit prohlížení stránek nejen Vám, ale i ostatním návštěvníkům. Pokud používání souborů cookies odmítnete, nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Soubory cookies se samy vymažou po několika měsících (podle nastavení Vašeho prohlížeče). Automaticky se však aktualizují ve chvíli, kdy znovu navštívíte naši webovou stránku.

Podmínky ochrany osobních údajů a používání cookies

Uživatel při své návštěvě a dalším používání webových stránek jaudelam.cz může provozovateli poskytnout své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů uživatele může dojít při registraci a nebo při dobrovolné registraci k odběru newsletteru pomocí takové mailové adresy, ze které je možné určit jeho totožnost. Nebo při dobrovolném vyplnění registračního formuláře, spojeného s vybraným obsahem webových stránek jaudelam.cz. Osobní údaje, které může uživatel poskytnout provozovateli, jsou:

 • jméno a příjmení
 • emailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • adresa bydliště nebo dodací adresa uživatele.

Uživatel pro takovéto případy výslovně souhlasí s:

 • zpracováním získaných osobních údajů,
 • použitím získaných osobních údajů v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanoveném v tomto článku.

Souhlas uživatele podle předešlého odstavce nabývá platnost okamžikem dobrovolného poskytnutí osobních údajů a trvá po dobu dvou roků. V případě registrace uživatele k odběru newsletteru, tento souhlas platí po dobu trvání registrace, stejně jako po dobu dvou roků od jejího ukončení. Upozorňujeme, že údaje potřebné k fakturaci, není možné z účetních důvodů vymazat ani změnit.

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů, může provozovateli způsobit. Uživatel je povinný nahlásit provozovateli jakoukoli změnu svých osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů uživatele je umožnění odběru jím vyžádaného newsletteru a umožnění vzájemné komunikace mezi uživatelem a třetími osobami, kterým mohou být osobní údaje uživatele poskytnuté za účelem naplnění objednaného obsahu.

Osobní údaje uživatele nebudou zveřejněné ani poskytnuté do zemí mimo EÚ.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která přichází do styku s osobními údaji uživatele v rámci svého pracovněprávního vztahu nebo na základě pověření provozovatele. O oznámení totožnosti oprávněné osoby, která získává osobní údaje jménem provozovatele, může uživatel požádat na základě písemné žádosti adresované provozovateli.

Osobní údaje uživatele mohou být poskytnuté následujícím třetím osobám, a to za účelem umožnění komunikace mezi touto osobou a uživatelem:

 • Ing. Lenka Černoušková, Pavlovská 524/35, 62300 Brno
 • Ezmid, s.r.o., IČO: 48 164 887, Moyzesova 42, 01001 Žilina
 • Heger & Partners, s.r.o., IČO: 36 647 489, Na Troskách 3, 97401 Banská Bystrica
 • Dataconcept, s.r.o., IČO: 50 023 497, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Práva uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů upravuje č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Uživatel má především právo na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat:

potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané,

ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle ZOOÚ při vydání rozhodnutí podle ZOOÚ je uživatel oprávněný seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací, ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování, ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uživatele.

Práva uživatele mohou být omezená pouze pokud takovéto omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušená ochrana uživatele nebo by byla porušená práva a svoboda jiných dotčených osob.

Uživatel má na základě písemné žádosti právo u provozovatele vznášet námitky vůči: zpracování jeho osobních údajů k jinému účelu, než je účel stanovený v těchto podmínkách,

zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracované k účelům přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci, používání osobních údajů uvedených v ZOOÚ k účelům přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování osobních údajů uvedených v ZOOÚ k účelům přímého marketingu, zpracování osobních údajů v případech podle ZOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, která jsou a nebo mohou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozená.

Uživatel na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoli vznášet námitky a nepodrobovat se rozhodnutím provozovatele, která by pro něj měla právní a nebo významný dopad, pokud se takovéto rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatického zpracování jeho osobních údajů.

Uživatel má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinný žádosti uživatele vyhovět a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba.

Uživatel při podezření, že jeho osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud uživatel není způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud uživatel nežije, jeho práva, která měl podle ZOOÚ, může uplatnit blízká osoba.

Uživatel bere na vědomí, že používáním webových stránek jaudelam.cz, může docházet k ukládání souborů cookies na elektronickém zařízení, jehož prostřednictvím uživatel k těmto stránkám přistupuje. Uživatel má vždy možnost vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnout ukládání souborů cookies. V případě udělení souhlasu mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládané:

dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou, dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachované i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám jaudelam.cz.

Svým souhlasem uživatel současně povoluje, aby provozovatel soubory cookies využil k vlastním reklamním nebo statistickým účelům. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká.

Provozovatel nenese odpovědnost za ukládání souborů cookies na internetových stránkách třetích osob. Prodávající jsou taktéž povinní zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s realizací práv a povinností z právních vztahů vznikajících mezi registrovanými uživateli navzájem.

Provozovatel

Stránku provozuje GAMI5 CZ s. r. o. J. Palacha 443/4, 69002 Břeclav, ICO: 04467141, DIC: CZ04467141, C 90042 vedená u Krajského soudu v Brně.

Závěrečná ustanovení

Jaudelam.cz si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změny těchto VOP vstupují do platnosti od 16.12.2022.