- renegoli

renegoli

avatar
Jsme společnost která se zabývá nápravou nespravedlnosti a to hlavně v obchodních vztazích. Poskytujeme profesionální konzultační a analytické služby právního zaměření jejichž cílem je ochrana zájmů klienta, dohod, smluv a vztahů ke kterým při obchodní činnosti přichází. Svým vstupem do stávajících dějů vyrovnáváme poměr sil ve prospěch Spravedlnosti. Nakolik poškozená strana je mnohdy ve velmi nevýhodné poloze. A to z důvodu absence důkazů vyplývající ze sofistikované přípravy, podvodných a někdy až zločinných praktik protistrany. Té jsou zločinci skrývané a bagatelizovány různými lžemi a výmluvami. Přičemž smysl jejich jednání je stále stejný - snaha získat neoprávněně výhodu či zisk i peníze na úkor někoho jiného, tedy druhé strany. Jednoduše řečeno je to "sofistikovaná krádež, která se těžko dokazuje" protože zloděj má vytvořené důkazy, že se o krádež nejedná, že se jedná o obchodní spor. (Příklad odborný posudek uplaceným znalcem, který fabuluje a vytváří falešné důkazy) Přičemž protistrana neoprávněně zadrží peníze klienta a vyvíjí takové kroky, aby zabránila tomu, aby musela zaplatit za zjevně dodané zboží či provedené práce. Svým zásahem se tedy snažíme vyrovnat poměr sil a dosahovat naplnění Spravedlnosti, která byla ve věci markantním způsobem potlačena a zjevně by došlo k naplnění nespravedlivosti.
kontaktuj prodejce